Noteikumi

 

 1. Interaktīvā prognožu spēle “Prognozē, kurš ‘’Vakariņas četratā’’ raidījuma dalībnieks uzvarēs” (turpmāk tekstā – Spēle), organizētājs: AS “4finance”, reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-10, Rīga, LV-1046.
 2. Spēles norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Spēles norises sākuma datums: 23.09.2019.
 4. Spēles norises beigu datums: 19.12.2019.
 5. Spēles balvu fonds:

  Iknedēļas balvas:
 • 13 gb. JBL skaļruņi. Balvas izloze notiek pēc nejaušības principa, izlozējot vienu laimīgo, kas ir izteicis prognozi pareizi (noteicis uzvarētāju, kas sakrīt ar raidījumā attēloto uzvarētāju) par konkrētās spēles iznākumu. Katru nedēļu tiek izlozēta viena balva. 
 • 13 gb. Mastercard dāvanu kartes 50 EUR vērtībā, kas ir elektroniska dāvanu karte, kuru iespējams izmantot jebkurā vietā, kur pieņem Mastercard kartes. Naudu nav iespējams izņemt no bankomāta un karte ir lietojama tikai ar virtuālo naudu – tirdzniecības vietās vai internetā.  Balvas izloze notiek pēc nejaušības principa, izlozējot vienu laimīgo, kas ir izteicis prognozi pareizi (noteicis uzvarētāju, kas sakrīt ar raidījumā attēloto uzvarētāju) par konkrētās spēles iznākumu. Katru nedēļu tiek izlozēta viena balva. 
 1. Spēles norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: 
 • Dalībniekam jādodas uz Spēli www.smscredit.lv mājaslapā un jāprognozē, kurš no vakariņu dalībniekiem nedēļas kopsummā iegūs visvairāk punktus un tiks pasludināts par nedēļas uzvarētāju.  
 • Katras nedēļas piektdienā plkst. 10.00 tiek publicēti nākamās nedēļas raidījuma dalībnieki. 
 • Prognozēt var vienu reizi nedēļā Spēles ietvaros šajos Noteikumos norādītajā termiņā no katra sociālo mediju konta: Facebook vai Draugiem.lv.
 • Prognožu pieņemšana Spēlei beidzas brīdī pirms katras nedēļas noslēdzošā raidījuma – katru ceturtdienu plkst. 18.30. 
 • Spēlē nevar piedalīties AS “4finance” darbinieki.
 • Spēles dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. 
 • Piedaloties Spēlē, tās dalībnieks piekrīt savu personas datu (vārda, uzvārda, sociālā tīkla attēla un elektroniskā pasta) izmantošanai un apstrādei Spēles uzvarētāja noteikšanai. Spēles dalībnieku personas datu pārzinis: 
        -  AS “4finance”, privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama: https://www.smscredit.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika/;
        - Datu apstrādātājs: SIA “Fresh Media”, reģistrācijas Nr. 50103488111, juridiskā adrese Lāčplēša iela 27-22, Rīga, LV – 1011, elektroniskā pasta adrese [email protected], tālruņa Nr. + 371 29 329 886.
 1. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: uzvarētāju dati tiks publicēti Spēles aplikācijas sadaļā “Uzvarētāji”, kā arī tiks nosūtīta ziņa uz uzvarētāja e-pasta adresi, kas ir tikusi norādīta, reģistrējoties Spēlei. Ja e-pasts norādīts nepareizi – aplikācijas dalībnieks var sazināties ar spēles organizētāju [email protected].
 2. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  Spēles organizētājs patur tiesības anulēt jebkura Spēles dalībnieka prognozi, nepiešķirt balvu, kā arī liegt turpmāku dalību Spēlē.
 3. Laimestu ieguvēji balvas varēs saņemt SIA "Fresh Media" birojā Lāčplēša ielā 27-22, LV-1011, Rīgā. Balvas iespējams saņemt tikai darba dienās no 9.30-17.00. Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimestu ieguvēji balvas var izņemt no 01.10.2019. – 01.02.2020. Gadījumā, ja uzvarētājs neierodas pēc balvas norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.
 4. Balvas netiek sūtītas pa pastu un tās nav iespējams apmainīt pret naudu. 
 5. Piedaloties Spēlē, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ir informēti, ka Spēles organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un vai izmantot viņu datus Spēles uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. Spēles dalībnieku personas dati tiks dzēsti 01.02.2020.
 6. Izlozē par balvām piedalās gan Facebook, gan Draugiem.lv Spēles aplikācijas lietotāji.